Pantasia Casino-ийн дэлгэцийн зураг
RSS хадгалах

Pantasia казино

Тоглоом болон тоглолтын казиногийн тоглогч нь тоглогч болон казино хоёрын хоорондын тохиролцоог бүрдүүлж, тоглогч нь дараахь нөхцөлийг дагаж мөрдөнө. Тоглогч тоглогч болон казино хоёрын хоорондох холболтын гэрээ нь тоглогчийн казиногийн харилцааг зохицуулах цорын ганц гэрээ бөгөөд бусад бүх гэрээнүүд, мэдэгдэл, дүрслэлийг хасах болно.

Эдгээр нөхцлүүдэд агуулагдах бүх зүйл нь тус бүрээс тусдаа ба салгагдах ёстой. Аливаа зүйл хүчин төгөлдөр бус, хүчингүй, эсхүл ямар нэгэн шалтгаанаар хүчингүй гэж үзвэл үлдсэн хугацаа, нөхцөл нь бүрэн хүчин төгөлдөр болох болно.

Дараахь нөхцлүүд нь Pantasia вэбсайт болон онлайн казиногийн хэрэглээг зохицуулдаг.

WEBSITE ба CASINO АГУУЛГА

Pantasia вэбсайтаас олж авсан бүх програм хангамж, вэбсайт нь Казино ("Лицензтэй материал") зохиогчийн эрх. Бүх лицензтэй материалууд нь тоглогчдод үзэгдэхүйц, дуу авиа үзүүлж байгаа лицензүүд нь зөвхөн хувийн хэрэгцээнд зориулагдсан бөгөөд Казечийн оюуны өмч болно. Лицензийн материалыг ашиглах бүх лицензийн бүх буюу түүний аль ч хэсэгт энэхүү хэлэлцээрт нийцүүлэн ашиглах эрхээс бусад аливаа этгээд аливаа эрх эдлэхгүй.

Тоглогчийн үүрэг

Казиногийн гишүүний хувьд та казиногийн тогтоосон бүх дүрэм, нөхцөл, шаардлагыг бүрэн дагаж мөрдөж байгаа гэдгээ бүрэн ойлгож, зөвшөөрдөг. Энэ нь байнгын өөрчлөлттэй холбоотой эдгээр дүрэм, нөхцөл, болзолтойгоор шинэчлэгдэхийн тулд тоглогчийн үүрэг юм. Бид танд аливаа хуулийн зөвлөгөө, баталгаа өгөх боломжгүй гэдгийг та ойлгож, хүлээн зөвшөөрөх ёстой.

Казиногийн тоглогчид 18-н наснаас дээш байх ёстой. Янз бүрийн улс орнууд интернетийн мөрийтэй тоглоомд хамаарах янз бүрийн дүрэм журмыг мөрддөг. Казиногийн гэрээнд гарын үсэг зурж, эдгээр нөхцөл, шаардлагыг зөвшөөрөхийн өмнө тэдний амьдарч буй хууль тогтоомжийг зөрчихгүй байх үүрэг хариуцлагыг хүлээх үүрэг хариуцлага юм. Интернетийн шинж чанараас шалтгаалан Казино нь өөрийн вебсайтдаа нэвтрэх боломжийг хязгаарлах боломжгүй юм. Энэ вэбсайтанд тусгагдсан үйлчилгээ, бүтээгдэхүүн таны хууль ёсны дагуу хүсэлт гаргах эрхгүй байж болно. Хэрэв та энэ вэбсайтыг ийм эрх мэдлийн хүрээнд авах гэж байгаа бол энэ сайт дээр ямар нэгэн бараа бүтээгдэхүүн эсвэл үйлчилгээг Компанид худалдаж авахыг санал болгохыг хүсэхгүй байх ёстой. Энэ сайт нь зөвхөн Казиногийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хууль ёсны дагуу санал болгодог улс орнуудын иргэдэд ашиглагдах болно.

Бүртгэл үүсгэх, казиногийн тоглогч болж, хөгжилтэй тоглох, эсвэл бодит тоглолтонд оролцох эсэх нь таны ирүүлсэн бүх мэдээллийн жинхэнэ, үнэн зөв байдлыг баталгаажуулдаг. Хэрэв Казакстан тодорхойлогдсон бол тухайн тоглогчдоос авсан аливаа мэдээлэл хуурамч гэж үзвэл Казакстан нь тоглогчдын дансыг түр зогсоох эрхтэй. Казино нь тоглогчдын мэдээллийг үнэн зөв, бодитой гэж үзсэн үе хүртэлх дансаа түр зогсоох болно.

Казино нь казинод гишүүнээр элсэхээс татгалзах хүсэлт гаргагчид өгөх эсвэл одоо байгаа гишүүний эрх ямба тоглох эрхийг түдгэлзүүлэх, Казиногийн цорын ганц үзэмжийг зогсоох эрхтэй.

Тоглоомын казиногийн байршлыг тогтоохдоо тоглогч сайн дурын оролцоо, мөрийтэй тоглохтой тэнцэнэ гэдгийг ойлгодог. Оролцоо нь мөнгө алдах эрсдлийг үүрч, Казиногийн тоглогчтой холбоотойгоор тоглуулагчийн ямар ч хохирол, хохирол учирч болохгүй.

Шийдвэр гаргахдаа автоматаар тоглох цахим, механик, робот эсвэл бусад хэрэгслийг хэрэглэхийг хатуу хориглодог. Хэрэв энэ нь тоглогч энэ хугацааг зөрчсөн гэж үзвэл Казиногийн илэрсэн бол ирээдүйд урамшуулал, эсвэл тоглолтын тоглогчийг хориглох, түүний дотор казиногийн салбарын мэдээллийн санг санал болгох, хязгаарлагдмал тоглогчид.

Тоглоомыг казиногийн тоглогчдоор тоглосноор тухайн тоглогч тухайн тоглоомын дүрмийг мэддэг бөгөөд тоглоом бүрийн дүрэм журмыг ашиглан Туслаач казино дахь байгууламж.

ACCOUNTS & PASSWORDS

Казино нь казино тус бүрт нэг өрхөд зөвхөн нэг казиногийн дансыг зөвшөөрдөг.

Данс, Хятад, Япон, Польш, Израйль улсын тоглогчид сурталчилгааны урамшууллын түүхээс шалтгаалан санал болгож буй сурталчилгааны урамшууллын шаардлагыг тусад нь дагаж мөрдөнө. Эдгээрийг манайд олж болно урамшууллын нөхцөлүүд.

Тоглогч дансны дугаар, нууц үгээ нууцлах үүрэг хариуцлага хүлээнэ. Тоглогчын онлайн казиногийн дансанд оролцсон гуравдагч этгээд энэ гэрээг зөрчсөн гэж ойлгож болно. Тоглогч өөрийн хариуцсан дансны дугаар, нууц үгээ нууцалж чадаагүйгээс болж хохирол, хохирол учруулахаар Казиногийн хариуцлагыг бүрэн хариуцах болно.

Бүртгүүлэх үеэр и-мэйл хаягаа өгөхдөө тухайн хаягаар и-мэйл явуулахыг хүлээн зөвшөөрдөг. Хэрвээ тоглогч эдгээр имэйлийг хүлээн авах сонирхолгүй бол тэдэн рүү имэйлээр дэмжлэг үзүүлэх боломжтой.

Шуудангийн хаягаараа дамжуулан тоглогчид казиногийн үеэс эхлэн бичиг баримтыг хүлээн авахыг хүлээн зөвшөөрдөг. Хэрвээ тоглогч мэйл хүлээн авах сонирхолгүй бол тэдэн рүү имэйлээр дэмжлэг үзүүлэх боломжтой.

ХУДАЛДАА, ҮНЭЛГЭЭ

Казино нь тоглогчийн казиногийн данснаас мөнгө авах, гаргахад олгохоос өмнө таних баталгаажуулалтын зорилгоор бичиг баримт шаардах эрхтэй.

Шалгалтаар хийсэн төлбөрийг төлөхийн тулд тоглогчид төлбөр төлөх боломжтой болно.

Тэдний VIP менежертэй тохиролцсоныхоо дараа тоглогчид хамгийн ихдээ $ 2000 амжилтын дүнг сар бүр гаргана.

Тоглогчид Казиногийн сурталчилгаанд зохистой гэж тооцогддог тоглогчид хангалттай хэмжээний шагнал хүртсэн нь тухайн ялалттай холбоотойгоор Казиногийн зохион байгуулсан ямар нэгэн үйл явдалд бэлэн байлгахыг зөвшөөрч байна. Казино энэ тоглогчийн хувийн нууцыг хүндэтгэх болно.

Казино нь таны овог нэр, эхний овог (Жон С.

Казино нь казиногийн хаягийг урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр хаах эрхтэй болно. Иймэрхүү цуцалсан үед ямар нэгэн үлдэгдэл эсвэл бэлэн мөнгөний дүнг тооцож болно, гэхдээ казино нь дараах шалтгааны улмаас аливаа үлдэгдэл эсвэл төлбөр тооцоог хураах эрхтэй болно:

  1. Хэрэв казино казинотой нэгээс илүү идэвхтэй данстай гэдгээ нотлох нотолгоо олж чадвал.
  2. Хэрэв казиногийн дансан дээрх нэр нь тухайн акаунтын хадгаламжийг ашигласан зээлийн картын нэртэй таарахгүй байвал.
  3. Хэрэв та тухайн сурталчилгааны шаардлагыг биелүүлэхийн өмнө Казиногийн сурталчилгаа, мөнгөн хөрөнгөнд оролцдог бол.
  4. Хэрэв та буруу буюу төөрөгдүүлсэн бүртгэл, дансны дугаар, эсвэл таних мэдээлэл өгсөн бол;
  5. Хэрэв та насанд хүрээгүй бол.
  6. Хэрэв та онлайн мөрийтэй тоглоомд оролцохыг хориглосон эсвэл хууль бус гэж үзвэл харьяалалд оршдог.
  7. Хэрэв таны казиногийн данс таны зөвшөөрөлтэй эсвэл үгүй ​​бол өөр хүн ашиглаж байна.
  8. Хэрэв та залилангийн үйл ажиллагаатай холбоотой, хууран мэхлэх, синдикатын нэг хэсэг болгон тоглох, эсвэл казиногийн системийг устгах зорилготой хорлонтой програм хангамж, компьютер, системийг ашиглаж байгаа бол.
  9. Таны тоглолтын хэв маягийг ажигласан тохиолдолд та тоглоомын сүнстэй тоглоогүй, эсвэл мөнгөний урамшуулал авахын тулд хамгийн бага эрсдэлтэй тоглохыг зорьдог.
  10. Хэрэв та олон тооны данстай, гэхдээ бусад өрсөлдөгчийн казиногийн өрийг буцаан худалдаж авбал хууран мэхлэх үйлдэл хийсэн бол.

Асуулт

Хэрэв танд манай өгөгдлийн хамгаалалт, нууцлалын бодлого эсвэл дадлын талаар ямар нэгэн асуулт байвал бидэнд имэйлээр мэдэгдээрэй support@pantasia.com Утас эсвэл шуудангаар бидэнтэй холбоо барина уу дэмжлэг хуудас.

Одоо тоглоhttp://pantasia.com